Bli en BarnHero

Har du några idéer eller tips hur vi kan hjälpa?

Hur blir man en BarnHero?

I Sverige finns det barn som lever med familjer i ekonomisk utsatthet. Det kan leda till en känsla av ensamhet och otrygghet. Många barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har inte alltid råd med fritidsaktiviteter och leksaker, som andra barn ser som en självklarhet.

Håll dig uppdaterad och läs mer om vad som händer när BarnensHjältar är i fjärten! Snart kan du prenumerera på vårat nyhetsbrev!

Snabbfakta

BarnensHjältar hjälper barn och är här på riktigt, tillsammans med alla medmänniskor som arbetar för barns rättigheter och lika värde.

BarnensHjältar är en barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Det innebär att BarnensHjältar inte har något vinstintresse och att alla, oavsett religiös eller politisk bakgrund, är välkomna till BarnensHjältar.

Vi arbetar efter och utgår från FN:s barnkonvention.

Läs mer på Barnens rätt.