Barnens rätt

Du är unik och det finns ingen som just du!

Du har rätt, oavsett vem du än är, att få vara dig själv, få vara trygg och känna att du tas på allvar.

Barnkonventionen

Det finns något i världen som heter barnkonventionen. Vet du vad barnkonventionen är för något? Här ska vi hjälpa dig att få koll på vad den innebär för dig. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Den innehåller bestämmelser om barns rättigheter, så att barnets bästa alltid ska komma i första rummet. Barnets bästa ska alltid vara en självklar del i allt arbete som rör barn.

Barnen ska ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tar upp olika rättigheter som alla barn under 18 år har. Grundtankar i Barnkonventionen är artiklarna 2, 3, 6 och 12, som kallas för barnkonventionens huvudprinciper.

Dessa hjälper dig att förstå de andra artiklarna.

Artikel 2: Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre.

Artikel 3: Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn, så ska barnets bästa alltid vara i främsta rummet.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12: Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt. Vuxna måste lyssna på barns åsikter.

Alla artiklar i barnkonventionen är lika viktiga. Vi på BarnensHjältar vill även lyfta fram den 31:a artikeln som säger att ett barn har rätt till lek, fritid och vila. Du har rätt att få göra saker du tycker är roliga på din fritid, till exempel att leka, skapa, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Vi på BarnensHjältar vill att alla ska kunna delta oavsett livssituation eller ekonomiska möjligheter. Här kan du läsa mer om dina rättigheter: Läs barnkonventionen