Om BarnensHjältar

Om

BarnensHjältar är aktiva i Sverige och arbetar för Sveriges barn. BarnensHjältar är ett nätverk utav BARNHEROs. som vill låta barns värderingar komma till uttryck i praktisk handling.

Vi främjar barns välbefinnande och arbetar för deras rätt till trygghet, lek och rätten att få vara barn samtidigt som de respekteras och blir LYSSNADE PÅ!

BarnensHjältars styrelse har en bred kompetens med representanter och erfarenheter från näringslivet, IT-sektorn, pedagogik och kommunikation. Men viktigast av allt är att vi delar erfarenheter av vetskapen att många barn i Sverige, växer upp under mycket ojämlika förhållanden.

Även om de flesta barn har det bra i Sverige jämfört med barn i andra länder, måste man komma ihåg att det finns familjer i dagens Sverige som är socialt och ekonomiskt utsatta. År 2020 blev barnkonventionen lag och arbetet med BarnensHjältar startade.

Att barnkonventionen är lag är det många barn som känner till, men inte innehållet av den och det är något BarnensHjältar arbetar för att förändra bland annat genom kunskapsspridning. BarnensHjältar är en barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar efter och utgår från FN:s barnkonvention.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!