Om BarnensHjältar

Om oss

BarnensHjältar är ett nätverk utav BARNHEROs. Vi är människor – vuxna och barn – som vill göra skillnad, främja barns välbefinnande, ge dem rätt till lek, rätt att få vara barn och rätten att bli LYSSNADE PÅ!


BarnensHjältars styrelse har en bred kompetens och med representanter och erfarenheter från näringslivet, IT-sektorn, pedagogik och kommunikation. Men viktigast av allt är att vi delar erfarenheter av vetskapen att många barn i Sverige, växer upp under mycket ojämlika förhållanden. Även om de flesta barn har det bra i Sverige jämfört med barn i andra länder, måste man komma ihåg att det finns familjer i dagens Sverige som är socialt och ekonomiskt utsatta.


År 2020 blev barnkonventionen lag och arbetet med BarnensHjältar startade. Att barnkonventionen är lag är det många barn som känner till, men inte innehållet av den och det är något BarnensHjältar arbetar hårt för att förändra bland annat genom kunskapsspridning.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Håll dig uppdaterad och läs mer om vad som händer när BarnensHjältar är i fjärten!

Snart kan du prenumerera till vårat nyhetsbrev!

Eller stöd oss.

Snabbfakta

  • BarnensHjältar hjälper barn och vi är här på riktigt, tillsammans med alla medmänniskor som arbetar för barns rättigheter och lika värde.
  • BarnensHjältar är en barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar efter och utgår från FN:s barnkonvention.